Wednesday, December 29, 2004

چیز شعر شناسی آخوندی

"...اصلا شما می دونستین کلمه آه از الله مشتق شده؟ آه در اصل کلمه ای است که انسان در موقع درد و ناراحتی بر زبان جاری می کنه. فطرت پاک انسان همیشه نام خدا رو صدا می کنه. منتهی در موقع درد و ناراحتی بدلیل اضطرار و کمی وقت اون ال اولش رو می ندازه و فقط آهشو می گه..."!!!

اشتباه نکنین، این شر و ورها از من نیست. بلکه نقل به مضمون از سخنان پر در و گهر حضرت حجت الامسال و الپارسال جناب آقای ادیب یزدی است که در یکی از برنامه های مذهبی تلویزیون که خدا رو شکر هر موقع شبانه روز هر کانالی رو بزنی حداقل یکی دوتاشونو دم دست داری، پخش شد، همین دیروز!

من فقط موندم این مرتیکه با اون جای پای شتری که روی تخت پیشونیش به نشونه نماز فراوون خونی گذاشته، خجالت نمی کشه این دری وریها رو توی تلویزیون تحویل ملت می ده؟ خب البته جواب این سوال که معلومه: نه! بقیه عمله اکره این دم و دستگاه چی؟ اونام نه؟

پس حالا که اینطوره همه با هم برینیم به زبان فارسی و ایضاً عربی و انگلیسی و هر چی زبون زنده و مرده دنیا....

جمالتو عشقه آخوووووووند

Wednesday, December 22, 2004

جوک دوبله نشده

A man once said: life is difficult to understand; at birth we struggle hard to get out of the vagina, then we spend the rest of our lives to get in!!

و این یکی که باید تکه آخرش رو فارسی بخونید

In America people say life is too short, but Iranian say: “Life is to short”!