Thursday, October 13, 2005

زمین

اگر ما سن زمین را که غیر قابل تصور است فشرده کنیم و هر 100 میلیون سال آن را یک سال بگیریم، کره زمین ماند فردی 46 ساله خواهد بود.

هیچ اطلاعاتی راجع به هفت سال اول این فرد وجود ندارد و در مورد سالهای میانی زندگی او نیز اطلاعات کم و بیش پراکنده و نامطمئنی وجود دارد. اما امروز ما تحقیقا می دانیم که در سن 42 سالگی گیاهان و جنگلها پدیدار شده و شروع به رشد کرده اند.

اثری از دایناسورها و خزندگان عظیم الجثه تا یک سال پیش نبوده است؛ یعنی وقتی که زمین 45 ساله بود. پستانداران 8 ماه پیش رسیده اند. در اوایل هفته گذشته میمون های آدم نما به آدمهای میمون نما تبدیل شده و آخر هفته گذشته دوران یخ سراسر زمین را در بر گرفت. انسان جدید فقط حدود 4 ساعت روی زمین بوده که طی همین یک ساعت گذشته کشاورزی را کشف کرده. انقلاب صنعتی فقط همین یک دقیقه پیش اتفاق افتاد...

حال ببینیم که در این یک دقیقه انسان چه بلایی بر سر این فرد 46 ساله آورده است. طی این 60 دقیقه بیولوژیکی انسان یک آشغالدانی کامل از این بهشت ساخته است. او تعداد خودش را به نسبت سرسام آوری زیاد کرده و باعث انقراض نسل 500 خانواده از جانداران شده است. او سوختهای این سیاره را غارت کرده و الان مانند یک کودک بی شعور ایستاده و خیره شده به این حمله برق آسا...

اخیرا نیز گونه ای دیگر از این نوع جانور دوپا به نام آخوند رشد و تکثیر یافته که اثرات یک تمدن 13 دقیقه ای را تنها در عرض 9 ثانیه به فاک فنا داده است...